Odhalení hrobu básníka, prozaika, kritika i dramatika Jarmila Krecara z Růžokvětu

Matice česká byla založena roku 1831 díky iniciativě Františka Palackého a řady českých vlastenců. Jejím cílem byla podpora a povznes českého jazyka a literatury a lepší podmínky pro vydávání českých knih. Od svého počátku nalezla Matice česká podporu v Národním muzeu v Praze, jehož se stala i po roce 1990 sekcí. Nadále pokračuje ve své osvětové tradici a pořádá řadu užitečných akcí.

 

V podvečer 9. září tak mohli být nejen pražané například účastni slavnostního odhalení rekonstruovaného hrobu básníka, prozaika, kritika i dramatika Jarmila Krecara z Růžokvětu, který sám na sklonku svého života věnoval Národnímu muzeu své rozsáhlé sbírky. Hrob tohoto slánského význačného rodáka se nachází na pražských Olšanech (IX., 8. oddělení, hrob č. 201). Díky obdivuhodnému společnému úsilí a sbírce mezi známými organizátora celé akce, pana Pavla Muchky, darům členů Matice české, společnosti Patria, Klubu pražských spisovatelů a pomoci kamenictví Obelisk proběhla renovace posledního místa odpočinku tohoto českého vlastence.

 

O toulkách po českých hradech a o dalších zajímavých programech Matice české se můžete dočíst na jejích stránkách: http://www.nm.cz/snm/matice.htm

 

 

foto (c) Daniel Poláček