Báseň příliš krátká na rýmy

Velkým se člověk cítí tehdy,

pokud se měří s menšími.