Bleděmodrý svět

Jsa bez papíru

jsem do Údolí vrásek

rozpraskané dlaně

vepsal modrý potok

– a že stvořen nebyl

vodou,

ale inkoustem,

ta slova mám stále

sebou!