Černí

(věnováno vzpomínce na jeden hudební černošský večer)

Pro ty kluky

byla hudba vším,

jak pro letce nebe

jak pro oheň dým,

jak pro mrtvého

voda živá,

žili jen tam,

kde někdo zpívá.

Našel jsem ve vodě listí,

hledalo proud,

další píď své cesty,

kde by mohlo zahynout.

Našel jsem možná

slova živá,

našel jsem ve vodě kámen,

který listům zpívá.