Na chvilku sám

Žít v minulosti

nebo v budoucnosti,

je jako žít v zemi, která není

– a tak Tě hledám v přítomnosti

a i tam nejsi k nalezení.

 

Než se šeřík dočká šera,

a svět ztratí zabarvení,

buď mi sluncem

které stírá

saze před setměním.