Od letní řeky

Až budu mít děti

nebudu vzpomínat

na otroka Pátka

voda slaná

bude mi vodou sladkou,

koráb parníkem

a tajný nášlap chůzí vratkou.

 

Prostě,

dál chci být tím

co vzpomíná

– sednem tu spolu

na schod

a do láhve máčknem špunt od vína