Průchod

Dýcháš.

Svět vniká do Tebe

a ty jej vytlačuješ ven.

 

Jíš.

Svět do Tebe vchází

a ty jej vytlačuješ ven.

 

Svět chce být Tvou součástí

a hledá kudy

k Tobě.