Kosí vstávání

Do zimního rána

na koncích větví

vyrašili kosi,

až pod nohama

tála půda

jako horký sníh.

Zbloudilá pára

voněla po stráních

plných

drobivého

rozmáčeného

mechu.

Sama druhým

pro potěchu

mávala křídla

ve větvích.