Výročí

Sbližujeme se

jako ty koleje v dálce,

čím dál,

tím blíž.