Ze zastávky

Ze zastávky

Zdravím opět ze zastávky,
vzhlížím vzhůru, je tam ticho, žádný shon.
Minulo nás září
– a on září zimní Orion.
Šíp, vypuštěný v širé nebe,
ze kterého jenom zebe,
vytáhneš ho z nebes stěží
– probodne mrak a hned z něj sněží.
Zahal se a zatop doma,
dokud ho vidíš
stojíc pod hvězdnama.