Komár

Před spánkem se vzduch začeřil
těžko říci odkud spad
ze tmy se hbitě vynořil
začal kvílet,
vylét sát.
Mávl jsem po něm pravicí
do prázdna,
pak zas a zas,
rozvítil jsem
nastalo ticho,
Plaché,
plašící,
pak vylét
jak das
jen co jsem zhas.