Návrat

Viděl jsem řeku plnou modrého inkoustu pod Karlovým mostem,

ptáci létali i topili se v jeho proudu

a jejich perům nikdy nedocházela náplň.

Viděl jsem tak mnoho

pod oblouky rozkročenými nad zárodky budoucích knih

a svět,

ten procházel po jeho hřbetě

a němě tomuto národu

záviděl.