Vítr a jeho stín

Klopýtal
jak lípa, která nerozkvétá
uprostřed medové aleje,
jak začátek na konci světa
– zbytečná báseň
nedopsaná věta
jak srdce, které se o koš rozbije
Adijé