Husově památce

To bylo světlo,

co odlouplo se z oblohy

a napadalo do Tvých očí.

 

Vidět,

znamenalo slzu

a pak poznat zločin.

 

Vidět,

znamenalo splynout s oblohou

a zemřít za věci,

pro které jiní zemřít nemohou …