Ta má zdání

Někdy mi lidé přijdou silnější

než jsou.

A přitom silné ztrouchnivělé stromy

stojí v podzimním šelestu

svlečené až po paty

ve strachu před těžkým sněhem.

 

Z jara pak pláču na pařezu

u mladé ratolesti

s vírou,

že se jednou dožiji

silného kmene,

v jehož sílu

se naučím pochybovat.